• NL
  • EN
06 – 233 431 36
Heeft u een vraag?

Algemene voorwaarden

Voorwaarden huren vakantiewoning via Vakantiehuizen Norg

Reservering en betaling

U kunt telefonisch of per e-mail reserveren. Genoemde wijzen van reservering zijn bindend voor de opdrachtgever. Gelijk na reservering ontvangt u de schriftelijke bevestiging toegestuurd/gemaild, waarop tevens de betalingsgegevens staan vermeld. De betaling dient 8 weken voor aanvang van de huurperiode op genoemd rekeningnummer gestort te zijn. Bij reserveringen op korte termijn (binnen 8 weken voor het begin van de huurperiode) dient de gehele huursom per omgaande te worden voldaan. Niet tijdige betaling geeft ons het recht de reservering als geannuleerd te beschouwen.

Aankomst en vertrek

De vrijdag geldt als wisseldag. De gehuurde woning is beschikbaar vanaf 15.00 uur, of zoals afgesproken en vermeld in uw reserveringsnota, op de dag waarop de huurperiode ingaat en dient op de laatste dag van de huurperiode voor 10.00 uur te worden verlaten. Tenzij anders is overeengekomen.

De huurprijs

De huurprijs is bij normaal gebruik inclusief water, gas en elektriciteit.

Waarborgsom

De waarborgsom dient als zekerheidstelling voor de verhuurder. Eventuele schade welke tijdens de huurperiode door huurder aan het gehuurde ontstaat, wordt verrekend met de waarborgsom. Ook extra kosten, zoals extra schoonmaakkosten wegens bovenmatige vervuiling, kunnen met de waarborgsom worden verrekend. Indien de waarborgsom niet afdoende is voor de schade en kosten, worden de extra schade en kosten achteraf door de verhuurder bij huurder geïncasseerd. De verhuurder zal de waarborgsom na de eindcontrole van het gehuurde retourneren aan huurder onder aftrek van eventuele schade en kosten.

Aantal personen

Het maximum aantal personen (inclusief kinderen/baby’s) staat aangegeven bij de woning. Bij boeking dient altijd het aantal personen te worden doorgegeven dat van de woning gebruik gaat maken. Mochten hierin wijzigingen optreden dan dient de huurder ons hiervan op de hoogte te stellen. Bewoning (ook tijdelijk) door meer personen dan geoorloofd kan onmiddellijke verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt. Opgemerkt wordt nog dat het bijplaatsen van een tent of caravan niet is toegestaan.

Huisdieren

Huisdieren zijn alleen in overleg en na betaling van het huisdierentarief toegestaan.

Honden niet op bed

Hoe lief wij honden ook vinden, honden mogen in de  huizen  NOOIT op de bedden liggen, ook niet als u er een kleed op legt. Dit is niet hygiënisch voor de gasten die na u komen. Bij constatering dat ze toch op het bed hebben gelegen, brengen wij de kosten van nieuwe moltons plus transportkosten plus de reiniging van het dekbed in mindering met de betaalde borg. (per bed 65 euro excl. btw) Op leren banken in de huizen is dit wel toegestaan, mits u een kleed over de bank legt en de bank netjes blijft.

Uitwerpselen

Honden zijn uiteraard meer dan welkom, maar we hebben natuurlijk liever niet dat er overlast wordt bezorgd. Dat wil zeggen dat wij verwachten van je als eigenaar dat je jouw hond(en) corrigeert indien er overmatig geblaft wordt en je honden niet alleen in de tuin laat wanneer je er zelf niet bent. Uitwerpselen zelf op te ruimen. Indien dit niet wordt gedaan zal er € 50 op de waarborgsom worden ingehouden.

Bedlinnen

Er zijn voor alle bedden dekbedden en kussens aanwezig.

Schoonmaak

De eindschoonmaak is verplicht en wordt tegen betaling van € 45-75,00 gedaan. U dient het huis opgeruimd, bezemschoon en met leeggeruimde vaatwasser achter te laten. De vuilnis dient u zelf in de vuilniscontainers te deponeren.

Annulering door de huurder

Annulering dient telefonisch en schriftelijk te worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen van 8 tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 75% van de huursom. Bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd. Tegen deze kosten kan de huurder zich verzekeren d.m.v. een annuleringsverzekering. Er wordt dan ook dringend geadviseerd, naast een reisverzekering, een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering door de verhuurder

Indien wij door omstandigheden buiten onze schuld worden gedwongen een reservering te annuleren, zal aan de huurder de al betaalde huursom worden terugbetaald, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

Aansprakelijkheid

  • De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolg van een verblijf in één van de huizen verhuurd door Vakantiehuizen Norg of op het terrein van de huizen, of letsel ontstaan door het gebruik van de aanwezige faciliteiten.
  • Huurder en zijn reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde ontstaan tijdens de huurperiode. Zulks ongeacht of de schade het gevolg is van handelen of nalaten van huurder, zijn reisgenoten en/of derden die zich vanwege huurder in of bij de gehuurde woning bevinden.
  • Huurder is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q. niet juist achterlaten van het gehuurde. Deze bepaling omvat onder andere, doch niet uitsluitend, het achterlaten van bovenmatige vervuiling. Deze kosten kunnen door de verhuurder met de waarborgsom worden verrekend. Indien de waarborgsom niet afdoende is voor de schade en kosten, worden de extra schade en kosten achteraf door de verhuurder bij de huurder geïncasseerd.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.

Klachten

Mochten er ondanks onze zorgvuldigheid en regelmatige controle klachten zijn, dan dient de huurder zich te wenden tot Vakantiehuizen Norg. Het voortijdig verlaten van de vakantiewoning, zonder voorafgaand overleg en wederzijds overeenstemming, ontslaat ons van iedere verplichting tot schadeloosstelling. Klachten die niet bevredigend zijn opgelost dienen onmiddellijk na afloop van de huurperiode schriftelijk bij ons te worden ingediend. Wij zijn in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.